تبلیغات
ماهیان آكواریومی - دستورالعمل صدور مجوز تكثیر وپرورش ماهیان زینتی(پروانه کار)
همه چیز در رابطه با آکواریوم و ماهی های زینتی

دستورالعمل صدور مجوز تكثیر وپرورش ماهیان زینتی(پروانه کار)

سه شنبه 9 آذر 1389 03:02 ق.ظ

نویسنده : reza ghaffari
ماهیان زینتی غالباً درمناطق گرمسیری زندگی می كنند و صرفاً متعلق به كشور ایران نمی باشد. استفاده از نام ماهیان زینتی در ایران كاملا عمومیت داشته ودر مجوزهای صادره , تكثیر وپرورش ماهیان زینتی قید می گردد. این دستورالعمل جهت صدور پروانه بطور هماهنگ در كشور است.

جدول ظرفیت تولیدی ماهیان زینتی 


انواع واحدها تولید برحسب قطعه درمترمربع سطح سطح مفید مساحت تولیدی برحسب مترمربع سطح مفید آكواریوم ها یا حوضچه ها در 3-1 طبقه به متر مربع آب مورد نیاز برحسب متر مكعب درماه میزان نیروی انسانی مورد نیاز سطح مفیددر غیر آكواریوم واستخر بالای 20 متر مربع
واحدهای كوچك      50000

60000

70000

80000

90000

100000
100

120

140

160

180

200
100

120

140

160

180

200
50

60

70

80

90

100
2

2

2

3

3

4-3
200

240

280

320

360

400
واحدهای متوسط 200000

300000

400000

500000
400

600

800

1000
400

600

800

1000
200

300

400

500
5

6

7

8
800

1200

1600

2000
واحدهای بزرگ 750000

1000000

1500000

2000000
1500

2000

3000

4000
1500

2000

3000

4000
750

1000

1500

2000
10

12

14

16
3000

4000

6000

8000


به ادامه مطلب مراجعه شود

- واحدهای تولیدی بر حسب ظرفیت سالیانه به سه دسته تقسیم می شوند:

الف – واحدهای كوچك كه سالیانه حداقل 50000 تا 100000 قطعه بچه ماهی تولید می کنند.

ب – واحدهای متوسط بالای 100000 تا 500000 قطعه سالیانه تولید می كند.

2- حداقل واحد تولیدی , مساحت مفید 100 متر مربع فضای مسقف با تولید 50000 قطعه بچه ماهی در سال می باشد.

3- آكواریومها در2 طبقه پیش بینی شده است ودر صورتیكه قسمتی از سطح تولیدی از حوضچه تشكیل شده باشد امكان نصب آكواریومها در 1-3 طبقه امكان پذیر می باشد. حدوداً 50 درصد از مساحت مفید سالن تولیدی برای نصب آكواریومها و حوضچه ها منظور شده است.

4- با احتساب نگهداری مولدین , تولید سالیانه بچه ماهی در واحد سطح به ازای هر متر مربع 500 قطعه تا اندازه

2-5 سانتیمتری منظور شده است. (500 قطعه برای تولید بچه ماهی در آكواریومها وحوضچه ها تا حداكثر مساحت 20 متر مربع منظور شده است.)
5- تولید در استخرهای بالای 20 متر مربع بطور مسقف وبدون سقف به ازای هر متر مربع سطح تولید 250 قطعه بچه ماهی در سال منظور شده است.

6- تولید در واحد سطح محاسبه می شود وارتفاع آكواریومها حدود 40 سانتیمتر منظور شده واین ارتفاع 90 درصد عمومیت دارد كه قابل تغییر است.

7- در متن پروانه مساحت مفید محوطه تولیدی ومساحت كل قید گردیده است . ومساحت كل حداكثر 30 درصد بیشتر از مساحت مفید در نظر گرفته می شود.

8- دمای محوطه تولیدی(سرپوشیده) حدود 35-28 درجه مناسب است كه لازم است از سیستم گرمایشی مناسب استفاده شود.

9- دمای آب تانكها وحوضچه ها بر حسب گونه های مختلف حدود 29-24 درجه است.

10- از نظر كیفیت آب میزان PH برابر 5/8-5/6 , شوری آب حداكثر Ec=3000 وسختی آب حداكثر 250 میلی گرم در لیتر می باشد ودر آبهای آشامیدنی نیاز به آزمایش آب نیست.

11- مقدار آب مورد نیاز بر حسب مصرف ماهانه طبق جدول ستون 5 تعیین گردیده است.

12- طول آكواریومها معمولاً از 80 تا 200 سانتیمتر وعرض 30 تا 50 سانتیمتر و برای تولید ونگهداری بچه ماهی می باشد وبرای مولدین با طول كمتر از 100 سانتیمتر مناسب است.

13- محوطه تولیدی كف آن باید قابل شستشو ودارای محل تخلیه آب ولوله كشی لازم باشد.

14-      برای هوادهی به آكواریومها یا حوضچه ها نیاز است از سیستم مركزی هوادهی استفاده شود.

15-      تولید در همه مناطق امكان پذیر است. لیكن به لحاظ كاهش هزینه انرژی در مناطق گرم اقتصادی تر است.

16- چنانچه جهت تامین آب مورد نیاز از شبكه آب شهری استفاده گردد به لحاظ میزان مصرف كم آب نیاز به استعلام از سازمان آب نمی باشد.

17-      چنانچه مالك یا دارنده زمین دارای چاه آب كشاورزی با پروانه ویا حق آبه كشاورزی است نیاز به استعلام از سازمان آب نمی باشد.

18- از آنجا كه صدور مجوز حفر چاه آب آشامیدنی در مناطق شهری وغیر شهری از سوی سازمان آب امكان پذیر است در اماكنی كه این چاه ها حفر گردیده نیاز به استعلام مجدد نمی باشد.

19- به جهت اشتغال زا بودن این فعالیتها در مناطق شهری نیاز به استعلام از شهرداری نمی باشد. در غیر اینصورت چنانچه مشكلی بوجود آید صاحب پروانه متعهد است كه اقدامات لازم را انجام دهد.

20- با توجه به زمین اندكی كه نیاز است متقاضی لازم است كه زمین را شخصاً تهیه نماید دریافت زمین از منابع طبیعی بدین منظور منتفی است.

21-      نیاز به استعلام جهت تغییر كاربری زمین برای ماهیان زینتی نمی باشد.

22- تكثیر وپرورش ماهیان زینتی در همه جا امكان پذیر است ونیاز به تاسیسات زیربنایی مشترك ندارد ولذا ایجاد مجتمع های ماهیان زینتی منتفی است.

23- چنانچه مكان تولیدی فاقد سند مالكیت باشد ارائه اجاره نامه 5 ساله برای دریافت وام واجاره نامه 2 ساله برای افرادیكه نیاز به وام ندارند ضروریست24- نقل وانتقال موافقت اصولی ممنوع وانتقال پروانه تاسیس وبهره برداری با ارائه سند مالكیت یا اجاره نامه وداشتن شرایط لازم وگذراندن دوره آموزشی كه در این دستورالعمل آمده است وبا اطلاع شیلات انتقال آن بلامانع است.

25- مكانهایی كه قبلاً ساخته شده است ودر حال حاضر فاقد پروانه می باشد نیاز به اخذ موافقت اصولی ندارد ودر صورت ارائه درخواست كتبی ونقشه اجرایی (نیاز به طرح نمی باشد) ورعایت دستورالعمل ماهیان زینتی پروانه تاسیس صادر می گردد و پس از رعایت نكات پروانه تاسیس وبازدید كارشناسی در اسرع وقت پروانه بهره برداری صادر خواهد شد.

26- مدرك تحصیلی مورد نیاز دیپلم می باشد ومدرك كمتر از دیپلم داشتن 2 سال سابقه كار مفید در زمینه ماهیان زینتی الزامی است ودر مناطقی كه محدودیت صدور پروانه وجود دارد حق تقدم با كارشناسان رشته شیلات می باشد.

27- مدارك مورد نیاز برای موافقت اصولی شامل درخواست كتبی مبنی بر بازدید كارشناسی – فتوكپی شناسنامه – دوقطعه عكس – فتوكپی سند مالكیت یا اجاره نامه (مسكونی وتجاری وغیره بلامانع است) ودر خصوص شركت ها آگهی روزنامه رسمی كفایت می كند.

28- افراد حقیقی یا حقوقی كه قبلاً پروانه ماهیان زینتی دریافت داشته اند ظرفیت پروانه آنها بر حسب سطح مفید آكواریومها یا حوضچه های تولیدی در این دستور العمل محاسبه وپروانه جدید صادر خواهد شد.

29- اعتبار موافقت اصولی بمدت 6 ماه وقابل تمدید بوده واعتبار پروانه تاسیس یكسال وقابل تمدید برای یكبار وپروانه بهره برداری برای اولین بار 2 سال و تمدید مراتب بعدی به مدت 5 سال است.

30- سایر مواردیكه در این دستورالعمل پیش بینی نشده است لازم است بر حسب مورد از معاونت تكثیر وپرورش استعلام شود.

31- با توجه به موارد فوق چنانچه پس از انجام كار ودر موارد خاص مشكلاتی از سوی سازمانهای ذیربط بروز نماید دارنده پروانه می بایست شخصاً نسبت به رفع آن اقدام نماید.

32- در زمان اخذ پروانه بهره برداری ضروریست گواهی گذراندن دوره های آموزش لازم ارائه شود ویا متعهد گردد قبل از تمدید آن دوره یا دوره های مربوطه را طی نماید.

33- واحدهای تولیدی بالای 2 میلیون قطعه یا تولید بصورت سیستم مداربسته لازم است طرح آن به تأیید معاونت توسعه وآبزی پروری برسد.

34- به ازاء هر 30 هزار قطعه تولید ماهیان زینتی یك اشتغال منظور می شود.

35- این دستورالعمل برای كلیه ماهیان زینتی بجز ماهی حوض (كارراسیوس اوراتوس) می باشد.

36- در موافقت اصولی وپروانه تاسیس قید گردد,این پروانه جهت واردات ماهی زینتی ونهاده های مربوطه اعتباری ندارد.

37- به منظور كنترل واردات در پروانه بهره برداری قید گردد, دارنده این پروانه می تواند حداكثر سالیانه به میزان 15% (پانزده درصد) از ظرفیت پروانه بهره برداری بمنظور حفظ خصوصیات ژنتیكی (مولد سازی) با رعایت مقررات اقدام به واردات ماهیان زینتی نماید.
_________________دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: سه شنبه 9 آذر 1389 03:43 ق.ظ